MEĐIMURSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE "SPORT ZA SVE"

MEĐIMURJE ALLIANCE OF SPORT RECREATION "SPORT FOR ALL"

         

Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ je organizacija koja uključuje u sportsko rekreacijske djelatnosti sve strukture i dobne skupine građana, koji žele da im sportsko rekreacijski sadržaji postanu životna potreba i svakodnevna navika.

 

Programi sportske rekreacije

“Sport za sve”

Savezi, društva i udruge sportske rekreacije „Sport za sve“, njihove županijske, gradske i općinske udruge, privatni i društveni sportsko rekreacijski centri, posebno turistički i zdravstveno preventivni, kao i brojna odmarališta u zajednici s Međimurskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ nude na osnovu struke i znanstvenih saznanja u nas i u svijetu slijedeće programe aktivnosti za:

Poduku početnika i naprednih, te slobodne aktivnosti u:

 • plivanju, skijanju, vožnji na biciklu, klizaljkama i koturaljkama,
 • aktivnostima na i u vodi (jedrenje, surfanje, splavarenje, veslanje, vožnje na čamcima, letenje padobranom i sl.),
 • aktivnosti u prirodi (pješačenje, trčanje, izleti, ture, logorovanja, zimovanja i sl.).

Manifestacije – Festivale:

 • rekreacijska natjecanja (lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna),
 • obilježavanje svjetskog dana športa, pješačenja, nacionalnih manifestacija povodom državnih praznika, susreta žena rekreativki, tenisača, kuglaša, stolno tenisača, sportsko rekreacijskih festivala sela, obitelji, osoba narušenog zdravlja i sl.

Redovne oblike aktivnosti:

 • satove klasičnih oblika rada i satove po izboru aktivnosti,
 • satove za osobe sa smanjenim sposobnostima,
 • ciljane sportsko rekreacijske programe,
 • MPAO (medicinski programirani aktivni odmori),
 • Vježbanje kroz razne programe aerobika, fitnesa, wellnesa, team buildinga i sl.

Stručna edukacija:

 • seminari,
 • radionice,
 • stručne konferencije,

 

 

 

Međimurski savez sportske rekreacije "SPORT ZA SVE"
Tome Masaryka 24
40000 Čakovec
tel./fax.: 00385 40 310 082
mssr@ck.t-com.hr
www.mssr-sportzasve.hr